Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 2 Ιουλίου, 2024, στην κατηγορία ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ