Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Περίληψη της αριθ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ