Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. 2022

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 ώρα 10:00 Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 4η Φεβρουαρίου 2022 ώρα 12:00 Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 21η Φεβρουαρίου 2022 ώρα 10:00 Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 9η Μαρτίου 2022 ώρα 10:00
Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 22η Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 7η Απριλίου 2022 και ώρα 11:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 20η Απριλίου 2022 και ώρα 12:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:10Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 24η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 30η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 4η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 12η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 8η Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 21η Οκτωβρίου 2022 ώρα 10:00 Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 25η Οκτωβρίου 2022 ώρα 10:00 Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 15η Νοεμβρίου 2022 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 15η Νοεμβρίου 2022 ώρα 10:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 8η ∆εκεμβρίου 2022 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 8η ∆εκεμβρίου 2022 ώρα 12:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 16η ∆εκεμβρίου 2022 ώρα 09:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 16η ∆εκεμβρίου 2022 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 20η ∆εκεμβρίου 2022 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 20η ∆εκεμβρίου 2022 ώρα 10:30 Λήψη αρχείου