Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022

Δείτε τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού.