Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022

Αναρτήθηκε στις 31 Μαΐου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού.