Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ.

Μπορείτε να δείτε τις Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. 2022, εδώ

Μπορείτε να δείτε τις Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. 2023, εδώ

Παρακάτω υπάρχουν οι προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ.:

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 11:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 ώρα 10:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 ώρα 11:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 ώρα 10:20Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 ώρα 11:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 ώρα 13:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 ώρα 10:20
Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Πέμπτη 16 Μαΐου ώρα 09:30 Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 7 Ιουνίου ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 3 Ιουλίου ώρα 10:00Λήψη αρχείου