Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ.

Μπορείτε να δείτε τις Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. 2022, εδώ

Μπορείτε να δείτε τις Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. 2023, εδώ

Παρακάτω υπάρχουν οι προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ.:

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 11:00Λήψη αρχείου