Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Οικονομικά στοιχεία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας:

Ισολογισμός έτους 2014Λήψη
Ισολογισμός έτους 2015Λήψη
Ισολογισμός έτους 2016Λήψη
Ισολογισμός έτους 2017Λήψη
Ισολογισμός έτους 2018Λήψη
Ισολογισμός έτους 2019Λήψη
Ισολογισμός έτους 2020Λήψη