29 Απριλίου, 2024

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

entypo-soch-2-de-ye1Λήψη 480-perilipsi-anakoinosis-soch-1-2024Λήψη entypo-soch-2-de-yeΛήψη parartima-iy_a1_22_el_gr-soch-sme-3_1_202415754Λήψη pararthma_glwssomatheias__a2_7_4_202315752-5Λήψη parartima-anakoinoseon-sochΛήψη 381-anakoinosi-soch-1-2024_teliko-apo-asepΛήψη

Περισσότερα >

2 Απριλίου, 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΑΡ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,...

Περισσότερα >

2 Απριλίου, 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις...

Περισσότερα >

8 Μαρτίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

287-perilipsi-anakoinosis-soch-1-2023Λήψη 197-dimotiko-limeniko-tameio-leykados-soch-1-2023-apo-asepΛήψη parartima-anakoinoseon-soch-1Λήψη parartima-iy_a1_22_el_gr-soch-sme-01_02_2023Λήψη pararthma_glwssomatheias__a2_2_2023_02_01Λήψη entypo-soch-2-de-yeΛήψη

Περισσότερα >

13 Ιουλίου, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Περισσότερα >