Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Σκοπός – Αρμοδιότητες

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες Λιμενικών Ταμείων προσδιορίζονται στο από 19-1-1939 Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24Α της ίδιας ημερομηνίας, όπως ισχύει σήμερα.

Συνοπτικά, ο σκοπός του Δ.Λ.Τ. Λευκάδας είναι η κατασκευή – επισκευή – συντήρηση λιμενικών υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και των εν γένει χώρων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, η παροχή νερού και ρεύματος προς τα σκάφη, η καθαριότητα και ο φωτισμός των χώρων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος έχει αρμοδιότητα στα παρακάτω λιμάνια των νησιών Λευκάδας και Μεγανησίου:

Λευκάδα

Λευκάδα

Λυγιά

Νικιάνα

Περιγιάλι

Νυδρί

Βλυχό

Σύβοτα

Βασιλική

Μεγανήσι

Βαθύ
Σπήλια (Αρμυρά και Ρόκα)
Αθερινός