Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 ώρα 10:15Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ώρα 09:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 ώρα 12:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 ώρα 10:20Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πέμπτη 4 Μάϊου 2023 ώρα 9:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 30 Μάϊου 2023 ώρα 10:10Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 ώρα 9:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 ώρα 9:30Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 5 Iουλίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 11 Iουλίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 10:00Λήψη αρχείου
Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 11:00Λήψη αρχείου