Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 5 Απριλίου, 2024, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ