Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Ετήσια Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Δ.Λ.Τ. Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και εφέτος, μεριμνώντας έμπρακτα και πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν για την πρόληψη και την τυχόν καταστολή θαλάσσιας ρύπανσης, προέβη, σε συνεργασία με τη Μαρίνα Λευκάδας, την 13-4-2022 στην ετήσια εκπαίδευση της ομάδας των εθελοντών που έχει συγκροτηθεί, για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς μας.

Περισσότερα