Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Κανονιστικές αποφάσεις – Τιμολόγια

  • ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ:
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ:

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε ‘Υπολογισμός’

  • ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ