Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Λιμενικές εγκαταστάσεις – Λιμάνια

ΦΕΚ 175/Δ’/14.08.1970

ΦΕΚ 746/Δ’/07.07.1993 – ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΖΛ ΦΕΚ 477/Δ’/28.07.2021

ΦΕΚ 124/Α.Α.Π./06.07.2016

ΦΕΚ 119/Α.Α.Π./11.03.2020

ΦΕΚ 245/Α.Α.Π./22.10.2018

ΦΕΚ 239/Α.Α.Π./18.10.2018

ΦΕΚ 286/Α.Α.Π./23.12.2016

ΦΕΚ 125/Α.Α.Π./06.07.2016

ΦΕΚ 251/Α.Α.Π./29.10.2018

ΦΕΚ 250/Α.Α.Π./29.10.2018

ΦΕΚ 257/Α.Α.Π./31.10.2018