Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 29 Απριλίου, 2024, στην κατηγορία ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ