Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ξεκινούν
οι εργασίες αποκατάστασης της χερσαίας ζώνης λιμένα Βλυχού»

Αναρτήθηκε στις 12 Ιουλίου, 2023, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ