Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λειτουργία παιδικής χαράς παραλίας Λευκάδας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας ανακοινώνει ότι η παιδική χαρά στην παραλία Λευκάδας επαναλειτουργεί. Η παιδική χαρά έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο φορέα και λειτουργεί με ασφάλεια για παιδιά 1,5-14 ετών.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας 

Επισυναπτόμενα