Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Περίληψη επαναληπτικού διαγωνισμού παραχώρησης χώρου ΧΖΛ για τοποθέτηση περιπτέρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δηµόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας µε σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του γραφείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.