Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1η πρόσκληση  12-1-2021 Τρίτη 11:00 – Τηλεδιάσκεψη

2η πρόσκληση  18-1-2021 Δευτέρα 10:00 – 13:00 – δια Περιφοράς

3η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:00 ΕΙΔΙΚΗ – Τηλεδιάσκεψη

4η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:15  – Τηλεδιάσκεψη

5η πρόσκληση  19-2-2021 Παρασκευή 11:00  – Τηλεδιάσκεψη

6η πρόσκληση  5-3-2021 Παρασκευή 11:00 – Τηλεδιάσκεψη – ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

7η πρόσκληση  9-3-2021  Τρίτη  11:00  – Τηλεδιάσκεψη

8η πρόσκληση  17-3-2021 Τετάρτη  10:00 – 13:00 – δια Περιφοράς

9ηπρόσκληση  6-4-2021 Τρίτη 11:00  ΕΙΔΙΚΗ – Τηλεδιάσκεψη

10η πρόσκληση  6-4-2021 Τρίτη 11:30  – Τηλεδιάσκεψη

11η πρόσκληση  14-4-2021 Τετάρτη  09:00 – 11:00 – δια Περιφοράς

12η πρόσκληση 20-4-2021 Τρίτη 10:00  – Τηλεδιάσκεψη

13η  πρόσκληση  28-4-2021 Τετάρτη  10:00 Τηλεδιάσκεψη

14η πρόσκληση  14-5-2021 Παρασκευή 11:30 Τηλεδιάσκεψη

15η πρόσκληση  25-5-2021 Τρίτη 10:00  – Τηλεδιάσκεψη

16η πρόσκληση  9-6-2021 Τετάρτη  10:00 Τηλεδιάσκεψη

17η πρόσκληση 29-6-2021 Τρίτη 10:00  – Τηλεδιάσκεψη

18η πρόσκληση 9-7-2021 Παρασκευή  10:00  – Τηλεδιάσκεψη

19η πρόσκληση  6-7-2021 Τετάρτη  12:00 – 13:30 – δια Περιφοράς

20η πρόσκληση  16-7-2021 Παρασκευή  09:30 – 12:30 – δια Περιφοράς Κατεπείγουσα ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

21η πρόσκληση  20-7-2021 Τρίτη  13:00 – Τηλεδιάσκεψη