ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος πρυμνοδέτησης του σκάφους σας. Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει το σκάφος και εισάγετε το ολικό μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε "Υπολογισμός".

*

*

*
Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.