Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

Ανάρτηση προτεινόμενης μελέτης του συγκροτήματος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση Κάστρο

Αναρτήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, 2022, στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, αναρτώνται ενδεικτικά σχέδια της αρχιτεκτονικής
μελέτης του συγκροτήματος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη
θέση Κάστρο, που εκπονήθηκε από την παραχωρησιούχο εταιρεία notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από το
Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω μελέτη δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση από το Δ.Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας