23 Νοεμβρίου, 2022

Καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Λ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 166/2022 (ΑΔΑ:Ψ9Τ0ΟΡΛΠ-ΦΗΕ) απόφασή του, καθόρισε το αντάλλαγμα χρήσης χώρων χερσαίων ζωνώνλιμένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για...

Περισσότερα >

23 Νοεμβρίου, 2022

Καθορισμός αντιτίμου χρήσης νερού και ρεύματος από σκάφη

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 167/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΩΙΟΡΛΠ-Ξ4Φ) απόφασή του, καθόρισε το αντίτιμο χρήσης νερού και ρεύματος από τους πυργίσκουςπαροχής...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2022

Ανάρτηση προτεινόμενης μελέτης του συγκροτήματος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση Κάστρο

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, αναρτώνται ενδεικτικά σχέδια της αρχιτεκτονικήςμελέτης του συγκροτήματος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στηθέση Κάστρο, που εκπονήθηκε από...

Περισσότερα >

8 Αυγούστου, 2022

Ξεκινά η online κράτηση θέσης ελλιμενισμού στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδριού

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, στην προσπάθειά του να βελτιώσει τη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του, έχει τοποθετήσει αισθητήρες στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδριού, σε...

Περισσότερα >

21 Ιουλίου, 2022

Ανασύνταξη πίνακα κατάταξης υποψηφίων αριθμ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωσης – κωδ. θέσης 101

1348_pinakas-katataxis-101-me-ypografes-anasyntaxiΛήψη

Περισσότερα >