8 Φεβρουαρίου, 2023

Τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος μεταφέρθηκαν σε νέο χώρο

Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας μας έχουν ως εξής: Ταχ. Διεύθυνση: Αντ. Τζεβελέκη & Δ. Καλυβιώτη (1ος όροφος), 311 00 Λευκάδα Τηλέφωνο: 26450 23272 E-mail: [email protected]

Περισσότερα >

2 Φεβρουαρίου, 2023

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος θα παραμείνει κλειστό

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος θα παραμείνει κλειστό από τηνΠαρασκευή 3/2/2023 έως και την Τετάρτη 8/2/2023, λόγω μεταστέγασης.

Περισσότερα >

23 Νοεμβρίου, 2022

Καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Λ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 166/2022 (ΑΔΑ:Ψ9Τ0ΟΡΛΠ-ΦΗΕ) απόφασή του, καθόρισε το αντάλλαγμα χρήσης χώρων χερσαίων ζωνώνλιμένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για...

Περισσότερα >

23 Νοεμβρίου, 2022

Καθορισμός αντιτίμου χρήσης νερού και ρεύματος από σκάφη

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την αριθμ. 167/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΩΙΟΡΛΠ-Ξ4Φ) απόφασή του, καθόρισε το αντίτιμο χρήσης νερού και ρεύματος από τους πυργίσκουςπαροχής...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2022

Ανάρτηση προτεινόμενης μελέτης του συγκροτήματος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση Κάστρο

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, αναρτώνται ενδεικτικά σχέδια της αρχιτεκτονικήςμελέτης του συγκροτήματος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στηθέση Κάστρο, που εκπονήθηκε από...

Περισσότερα >