Πιλοτική λειτουργία

26450 23272

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΕΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

2024-04-02 11:04:44

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 83.854,84 € χωρίς ΦΠΑ. topografiko-ekvathynsi-vasiliki-2023-v_signedΛήψη esy-ekvathynsi-vasiliki_signedΛήψη timologio-me-analysi-final_signedΛήψη proypologismos-final_signedΛήψη techniki-ekthesi-ekvathynsi_signedΛήψη 320-diakiryxi-apokatastasi-vathon-kataskeysi-systimatos-agkyrovolias-vasilikis_signedxvΛήψη 320-perilipsi-diakiryxis-apokatastasi-vathon-systima-agkyrovolias-vasilikis_signedxvΛήψη